Defnyddwyr gwasanaethau yn chwarae rhan yn ymchwil iechyd meddwl

Mae grŵp o ddefnyddwyr gwasanaethau o ardal Rhondda Cynon Taf wedi dylunio eu harolwg ar-lein eu hunain gan ofyn i ddefnyddwyr gwasanaethau iechyd meddwl ar draws y DU am eu barn ynghylch ble yn union y dylid gwario’r arian sydd ar gael ar gyfer ymchwil.