CAMHS Sir Fflint yn ennill prif wobr

Mae Gwasanaethau Iechyd Meddwl i Blant a Phobl Ifanc Sir Fflint(CAMHS) wedi derbyn y wobr Darparwr Gwasanaethau Iechyd Meddwl i Blant a Phobl Ifanc Arbenigol y Flwyddyn gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion.

Hart yn cwestiynu a oes modd cynnal y

Er bod iechyd meddwl yn parhau yn flaenoriaeth allweddol i Lywodraeth Cynulliad Cymru, mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Edwina Hart AC wedi datgan ei bod yn ansicr ynghylch a oes modd y mae cynnal y “momentwm” o ran darparu blaenoriaethau allweddol.