Y Ganolfan yn cefnogi cynlluniau i ehangu

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar hyn o bryd ynghylch a ddylid ymestyn y gwasanaeth cwnsela mewn ysgolion ardderchog sydd yn cael ei ddarparu yng Nghymru.

Hafal yn cyhoeddi nodyn briffio i ACau

Mae’r elusen iechyd meddwl Gymreig Hafal wedi cyhoeddi Nodyn Briffio i Aelodau Cynulliad ar Iechyd Meddwl sydd yn archwilio tri mater allweddol ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl yng Nghymru.