Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ymgynghori

Bydd Llywodraeth Cynulliad Cymru yn cychwyn rhaglen ymgynghori cyn hir ar dair set o Reoliadau sydd i’w llunio mewn cysylltiad â Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010.

Anhwylderau personoliaeth yn ‘gyffredin’, dywed arbenigwyr

Mae anhwylderau personoliaeth yn fwy cyffredin na’r hyn a gredwyd yn wreiddiol. Dyma farn rhai o’r prif arbenigwyr yn y maes sydd yn dweud nad yw’r anhwylderau wedi eu hadnabod yn llawn, a hynny er bod y nifer o bobl sydd yn eu profi dipyn yn uwch na’r rhai hynny sydd â phroblemau iechyd meddwl mwy adnabyddus fel sgitsoffrenia.

Meic yn ymestyn ei wasanaeth i 24/7

Mae ‘meic’, llinell gymorth eiriolaeth a chyngor i blant a phobl ifanc ar draws Cymru gyfan yn mynd i ymestyn ei oriau agor i 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos.

Adroddiad ar Hunanladdiad yn Beirniadu Bwrdd Iechyd Caerdydd

Mae adroddiad gan yr Ombwdsmon i Gymru i mewn i hunanladdiad gŵr ym 2008 wedi beirniadu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

Roedd mam wedi cwyno am safon y gofal a roddwyd i’w mab diweddar gan y Gwasanaethau Iechyd Meddwl ychydig cyn iddo ladd ei hun yn Hydref 2008.