Gêm fwrdd yn gobeithio cynorthwyo i wella dealltwriaeth o anhwylder Deubegynol

Mae yna gynlluniau ar y gweill ar gyfer gêm fwrdd sydd yn anelu i wella dealltwriaeth o anhwylder Deubegynol.

Mae’r gêm wedi ei dyfeisio gan Jocelyn Duncan, o Gaerffili, ac mae’n cael ei gwerthuso gan Brifysgol Morgannwg a “swyddogion iechyd” sydd yn bwriadu ei harbrofi yn y gymuned.

Mae Jocelyn, a dderbyniodd ddiagnosis fod anhwylder Deubegynol arni pan oedd yn 57, yn cynnal grŵp hunan-gymorth ac wedi creu’r gêm fel offeryn addysgol a chyfathrebu.

Mae’r gêm yn cynnwys bwrdd â chyfres o sgwariau gyda phob un sgwâr yn cynnwys cwestiwn. Mae’r atebion ar gardiau ar wahân sydd wedyn yn gorfod cael eu cysylltu â’r cwestiynau. Mae’r rhai hynny sydd yn chwarae’r gêm yn trafod y cwestiynau ac mae hyn yn caniatáu iddynt ennyn dealltwriaeth well o symptomau a newidiadau mewn hwyl.

Dywedodd Jocelyn wrth wefan BBC Newyddion Cymru: “Pe bai un dymuniad gennyf, buaswn yn dymuno fod pawb sydd ag anhwylder Deubegynol yn meddu ar y wybodaeth i ddeall eu salwch yn y modd yr wyf innau yn ei ddeall.

“Gyda dealltwriaeth gliriach, byddai nifer sylweddol o bobl y gellid eu cynorthwyo i reoli eu bywydau.”

Dywedodd Ms Duncan mai bwriad y gêm yw caniatáu i bobl i ddysgu am yr afiechyd a siarad amdano fel teulu neu grŵp.

Am fwy o wybodaeth, ewch os gwelwch yn dda i wefan BBC Newyddion Cymru: http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-south-east-wales-12701325