CGGC yn cyhoeddi pecyn gwybodaeth etholiadol

Gydag Etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol yn prysur ddynesu, mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) newydd gyhoeddi pecyn gwybodaeth defnyddiol ar gyfer y trydydd sector sydd yn amlygu cynigion pob un o’r pedair prif blaid.