Gŵyl i gynnal trafodaethau am iechyd meddwl

Mae HowTheLightGetsIn, gŵyl athroniaeth a cherddoriaeth sydd wedi ei lleoli yn y Gelli Gandryll, yn mynd i gynnal trafodaethau a dadleuon ar iechyd meddwl a seiciatreg yn eu digwyddiad sydd i’w gynnal rhwng Mai 26ain a Mehefin 5ed.

Cleifion iechyd meddwl i gynnal Seminar arloesol

Bydd “Cymryd y Llyw”, ymgyrch unigryw a arweinir gan ddefnyddwyr gwasanaethau sydd yn anelu i ymrymuso pobl ag afiechyd meddwl difrifol yng Nghymru i gymryd rheolaeth o’u bywydau a’r gwasanaethau y maent yn eu derbyn, yn cael ei lansio mewn Seminar arbennig yn Llanfair-ym-Muallt ar Fai’r 12fed.