“Y materion sydd yn wynebu gofalwyr iechyd meddwl yn aml yn cael eu hanghofio”

Yn ôl ymchwil newydd ar gyfer Wythnos Gofalwyr, sydd yn cychwyn heddiw, mae mwy na 75% o ofalwyr na sydd yn cael eu talu yng Nghymru yn pryderu am y toriadau i wasanaethau gyda bron i hanner yn ansicr ynghylch sut y byddant yn ymdopi “wrth i’r fwyell ddisgyn ar beth o’r cymorth angenrheidiol y maent yn dibynnu arno.”