Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Lesley Griffiths AC i lansio DVD iechyd meddwl

Bydd y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Lesley Griffiths AC
yn lansio “Safeguarding for the protection of vulnerable adults”, sef DVD addysgol sydd wedi ei wneud gan ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr iechyd meddwl Hafal mewn cydweithrediad â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a’r Asiantaeth Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol, a hynny yn Siambrau’r Cyngor, Neuadd y Dref, Wrecsam, ar Orffennaf 29ain.