Hafal yn cyhoeddi nodyn briffio i ACau

Mae’r elusen iechyd meddwl Gymreig Hafal wedi cyhoeddi Nodyn Briffio i Aelodau Cynulliad ar Iechyd Meddwl sydd yn archwilio tri mater allweddol ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl yng Nghymru.

Comisiynydd Plant i Gymru: “Mae cryn dipyn o

Yn ei bedwerydd adroddiad blynyddol, mae’r Comisiynydd Plant i Gymru Keith Towler yn dweud er bod yna gynnydd wedi ei wneud o ran darpariaeth gwasanaethau iechyd meddwl i bobl ifanc yng Nghymru yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, “mae cryn dipyn o ffordd i fynd eto hyd nes y bydd holl bobl ifanc Cymru yn gallu disgwyl yn hyderus eu bod yn medru derbyn triniaeth briodol yn brydlon ac mor agos i’w cartrefi ag sy’n bosib.”