Y Ganolfan yn cefnogi cynlluniau i ehangu

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar hyn o bryd ynghylch a ddylid ymestyn y gwasanaeth cwnsela mewn ysgolion ardderchog sydd yn cael ei ddarparu yng Nghymru.