‘Minds Like Ours’

Mae BBC Three yn chwilio am bobl ifanc (16 – 25) sydd ag afiechyd meddwl difrifol i gymryd rhan mewn rhaglen ddogfen o’r enw ‘Minds Like Ours’.

“Siarad am Dabŵs”

Mae adroddiad gan yr elusen iechyd meddwl YoungMinds yn dweud fod angen rhoi mwy o gymorth i bobl ifanc sydd yn hunan-niweidio.