“Ochr Gudd Chwaraeon”

Mae rhaglen sydd yn edrych ar y materion iechyd meddwl a wynebir gan rai o’m profi sêr ym myd chwaraeon ar y teledu heno.

A yw pobl ifanc erioed wedi ei chael hi gystal?

Mae un o’r prif Ymchwilwyr Cymdeithasol wedi honni bod plant a phobl ifanc Prydain “erioed wedi ei chael hi gystal” ac nid – fel sydd wedi ei ddatgan – yn “dioddef” yn gynyddol.

Adroddiad Ymddiriedolaeth y Tywysog yn amlygu’r

Mae adroddiad gan Ymddiriedolaeth y Tywysog wedi datgan fod diffyg strwythur ym mywydau pobl ifanc yn golygu bod miloedd o bobl ifanc yn eu harddegau yn tyfu fyny i fod yn oedolion ifanc ‘sydd ar goll’.