Cyfnodolyn Iechyd Meddwl Cymru ar gael

Mae rhifyn diweddaraf o gyfnodolyn Iechyd Meddwl Cymru nawr ar gael ar-lein.

Mae rhifyn y tymor hwn yn cynnwys edrych ymlaen at rai o’r prif faterion iechyd meddwl ym 2012 ac erthygl arbennig o ddwy dudalen ar wasanaeth Oedolyn Priodol Hafal.

Mae gofalwyr ifanc angen mwy o gefnogaeth!

Mae “The forgotten young carers” – rhaglen sydd yn edrych ar y profiad o fod yn berson ifanc sydyn gofalu am riant ag anhwylder deubegynol ar gael i’w gwylio ar-lein.

Ymgyrch Amser i Newid Cymru, a arweinir gan ddefnyddwyr gwasanaeth,

Bydd Amser i Newid Cymru (Time to Change Wales), ymgyrch a arweinir gan ddefnyddwyr gwasanaeth ac sydd wedi ei hanelu i leihau’r stigma a’r gwahaniaethu sydd yn cael eu hwynebu gan bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl, yn cael ei lansio gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Lesley Griffiths AC yng Nghanolfan Mileniwm Cymru heno.