Dymuno dod yn OP?

Roedd Swyddog Gwybodaeth i Bobl Ifanc Hafal John Gilheaney wedi mynychu cyfarfod yn ddiweddar o Oedolion Priodol (OP) Hafal yng Nghaerdydd.

Y Mesur Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru):

Mae cynlluniau gan Lywodraeth Cymru i roi “llais cryfach a rheolaeth go iawn dros y gwasanaethau cymdeithasol y maent yn eu defnyddio” i bobl sydd yn derbyn gofal yn destun i ymgynghoriad o heddiw ymlaen.