Cod Ymarfer yn newyddion da i bobl ifanc

Mae’r Cod Ymarfer ar gyfer y Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) wedi ei gyhoeddi.
Pwrpas y Cod yw rhoi canllawiau clir i ddarparwyr gwasanaeth iechyd meddwl yng Nghymru fel y gallant gwrdd â’u goblygiadau ar gyfer y Mesur – sef y gyfraith hanesyddol sydd, ymhlith pethau eraill, yn datgan fod hawl gyfreithiol gan ddefnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl eilaidd i dderbyn Cynllun Gofal a Thriniaeth holistaidd.

Symud i Fyny!

Mae colofn Western Mail ddiweddaraf Hyfforddwr Claf Arbenigol Hafal Dave Smith nawr ar gael ar-lein.

Cynhyrchydd Pobol y Cwm yn ymweld â’r Ganolfan

Roedd Hannah Thomas, Sgriptwraig Weithredol a Chynhyrchydd y ddrama Gymreig Pobol y Cwm, sydd wedi bod ar deledu ers cryn amser, wedi cwrdd â defnyddwyr gwasanaeth a staff Hafal yn ddiweddar.

Dringwyr i fynd i’r afael â’r Her Tri Chopa!

Mae grŵp o weithwyr iechyd meddwl dewr o’r GIG o Gaerdydd a’r Fro wedi bod yn ddigon caredig i fynd ati i gasglu arian i Hafal drwy fynd i’r afael â’r Her Tri Chopa – ar yr un diwrnod ag y bydd defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a gweithwyr iechyd meddwl proffesiynol yn dringo Pen y Fan fel rhan o’r ymgyrch “Symud I Fyny”.

Adolygiad DVD: Taking Over The Asylum

Mae’n enwog am chwarae rhannau mor amrywiol â Dr Who, Hamlet a Casanova ond rhoddwyd y cyfle mawr cyntaf i’r actor Albanaidd David Tennant pan chwaraeodd rôl a fydd yn apelio at rywun sydd â diddordeb yng ngwaith Canolfan Wybodaeth i Bobl Ifanc Hafal.