Digwyddiad Arloesol o “ddeialog rhwng pobl gydradd” yn Nigwyddiad “Symud I Fyny”

Roedd defnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl a gofalwyr wedi cynnal digwyddiad arloesol ddoe. Roedd y seminar “Symud I Fyny”, a gynhaliwyd yn Llandrindod, wedi arwain at ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yn parhau â’u “deialog o bobl gydradd” gydag uwch wneuthurwyr polisi a darparwyr gwasanaethau iechyd meddwl drwy drafod y cyfleoedd am adferiad sydd yn cael eu darparu gan Strategaeth Iechyd Meddwl newydd a Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) a Mesur Gofalwyr Llywodareth Cymru…

Mwy na 100 o ddefnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol yn dringo Pen y Fan!

Roedd mwy na o 100 ddefnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl, gofalwyr a gweithwyr iechyd proffesiynol wedi dringo Pen y Fan heddiw (11eg Mai) fel rhan o “Symud I Fyny”, ymgyrch genedlaethol sydd yn cael ei chynnal gan ddefnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl a gofalwyr ar draws Cymru. Gyda’r mynydd yn 886 metr uwchlaw lefel y môr, Pen y Fan, un o’r Bannau Brycheiniog, yw’r copa uchaf yn ne Prydain.

Ymgyrch “Symud I Fyny” 2012 yn Cychwyn ym Merthyr!

Roedd yr ymgyrch “Symud I Fyny” wedi cael dechreuad gwych heddiw ym Merthyr! Roedd digwyddiad “Symud I Fyny” wedi ei gynnal ym mhrosiect Hafal yn Ystâd Ddiwydiannol Pant yn Nowlais ac roedd yn cynnwys sinema mudol, ‘fan wersylla’ VW clasurol a ‘mynydd mudol’.