Apêl Cymru gyfan i wella iechyd meddwl Cymru

Mae’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl (NCMH) yn edrych am bobl i ymuno â Rhwydwaith Iechyd Meddwl Cymru. Mae’r Rhwydwaith yn cynnwys unigolion o blentyndod i bobl hŷn sydd yn dioddef problemau iechyd meddwl gan gynnwys pobl sydd ag anhwylderau niwro-ddatblygol megis ADHD ac Awtistiaeth, anhwylderau seiciatryddol sylweddol megis Sgitsoffrenia, Anhwylder Deubegynol ac Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD) ac anhwylderau ‘neurodegenerative’, megis afiechyd Alzheimer’s.

A fedrwch chi helpu?

Mae myfyriwr o Brifysgol Caerdydd yn edrych i gyfweld pobl ag aelod o’r teulu sydd wedi derbyn diagnosis o sgitsoffrenia, a hynny ar gyfer prosiect sydd yn cael ei gefnogi gan bwyllgor moeseg Ysgol Feddygol Prifysgol Caerdydd.