Pumed penblwydd ar hugain yr ‘Intervoice And

Bydd pumed penblwydd ar hugain yr ‘Intervoice And World Hearing Voices Congress’ yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Gynadledda yr Holl Genhedloedd, Caerdydd, rhwng 19 a 21 o Fedi, 2012.

Adroddiad Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru:

Mae ail adroddiad blynyddol Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) sydd yn monitro’r defnydd o’r Mesur Iechyd Meddwl yng Nghymru yn ystod 2010-11 wedi canfod nad yw “cleifion yn cael gwybod bob tro am eu hawliau” a bod rhai ohonynt wedi eu “gorfodi i dderbyn triniaeth”.

Gofalwyr y Barri yn pwysleisio pwysigrwydd ymyrraeth gynnar

Roedd pwysigrwydd ymyrraeth gynnar yn y broses o drin afiechyd meddwl difrifol – a’r angen i sicrhau fod Meddygon Teulu yn meddu ar y wybodaeth ddiweddaraf o ran rhoi diagnosis o afiechyd meddwl – yn un o’r pwyntiau trafod yn nigwyddiad Symud I Fyny heddiw yn y Barri.