Yr ymgyrch ‘Symud i Fyny’ yn cyrraedd y copa ar yr Wyddfa

Roedd yr ymgyrch ‘Symud i Fyny’ wedi cyrraedd y copa mewn tipyn o steil heddiw pan wnaeth 100 o ddefnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol o Bipolar UK, Hafal a’r Sefydliad Iechyd Meddwl – ynghyd ag aelodau dewr o asiantaethau statudol ar draws Cymru – ddringo’r Wyddfa, sef y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr.

Yr ymgyrch ‘Symud I Fyny’ i gyrraedd copa newydd

Mae colfon Western Mail ddiweddaraf Rheolwr Hafal Gogledd Cymru, Carina Edwards, nawr ar gael ar-lein. Mae’r erthygl y mis hwn yn edrych ar Her Eryri ‘Symud I Fyny’ sydd i’w gynnal ddydd Gwener yma ynghyd â ‘Law yn Llaw at Iechyd Meddwl’, Strategaeth Iechyd meddwl newydd y Llywodraeth.

Y gwaharddiad ar ASau sydd â salwch meddwl i ddod i ben

Mae Llywodraeth San Steffan wedi cefnogi mesur aelod preifat gan Gavin Barwell AS sydd yn anelu i ddiddymu cyfraith hynafol sydd yn golygu fod ASau sydd yn cael eu cadw yn yr ysbyty o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl am fwy na chwe mis yn colli eu sedd.

“Asesiad Gallu I Weithio yn parhau i fod yn broses aneffeithiol”

Mae trydydd Adolygiad o’r Asesiad Gallu I Weithio (AGIW) yn cael ei gynnal gan ymgynghorydd llywodraeth y DU, yr Athro Malcolm Harrington. Cyflwynwyd yr AGIW yn gyntaf ym mis Medi 2008 er mwyn asesu’r hawl i dderbyn Lwfans Cymorth a Chyflogaeth (LCaCh), ac mae Deddf Diwygio Lles 2007 yn ymrwymo’r Ysgrifennydd Gwladol i gyflwyno adroddiad annibynnol gerbron y Senedd bob blwyddyn am y bum mlynedd gyntaf o ran ei weithredu.