“Siarad am Dabŵs”

Mae adroddiad gan yr elusen iechyd meddwl YoungMinds yn dweud fod angen rhoi mwy o gymorth i bobl ifanc sydd yn hunan-niweidio.

Beth sydd wedi ei gynnwys yn Strategaeth Iechyd Meddwl newydd Cymru?

Heddiw, roedd Llywodraeth Cymru wedi lansio ei Strategaeth Iechyd Meddwl newydd, “Law yn Llaw at Iechyd Meddwl” a Chynllun Cyflenwi cychwynnol tair blynedd. Rydym yn dadansoddi yma yr hyn sydd wedi ei gynnwys yn y Strategaeth a’r Cynllun – a’r hyn y gallai olygu i wasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru.