‘Minds Like Ours’

Mae BBC Three yn chwilio am bobl ifanc (16 – 25) sydd ag afiechyd meddwl difrifol i gymryd rhan mewn rhaglen ddogfen o’r enw ‘Minds Like Ours’.