Gwobr gan Gymdeithas Dull Rhaglen Ofal y DU

Mae Hafal wedi ennill Gwobr gan Gymdeithas Dull Rhaglen Ofal y DU, a hynny yn y categori “Rhagoriaeth wrth Ddarparu gwybodaeth am y Broses Gofal i Ddefnyddwyr Gwasanaeth a/neu Ofalwyr” yn sgil y cwrs hyfforddi ‘Sut i gael Cynllun Gofal a Thriniaeth gwych’! Dyma Denise Charles ac Anthony Thomas yn derbyn y tystysgrifau

Papur newydd The Sun yn cyhoeddi cywiriad o’i bennawd ‘1,200 wedi eu lladd gan gleifion gwallgof’

Yn dilyn yr ymateb cyhoeddus a’r alwad am newyddiaduraeth well gan elusennau iechyd meddwl, mae papur-newydd The Sun wedi cyhoeddi cywiriad o’i bennawd ar dudalen flaen y papur a gyhoeddwyd yn gynharach yr wythnos hon, sef “1,200 killed by mental patients”.
Roedd y stori yn honni bod 1,200 o bobl wedi eu lladd gan ‘gleifion wallgof’ yn y ddeng mlynedd diwethaf ond roedd elusennau iechyd meddwl wedi dadlau fod yr ystadegyn hwn yn hynod ddadleuol.

Golau! Camera! EWCH! yn cyrraedd yr uchafbwynt yn y Senedd heddiw

Mae’n Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd heddiw, ac er mwyn nodi’r achlysur, roedd Golau! Camera! EWCH! – ein hymgyrch genedlaethol ym 2013 a arweiniwyd gan ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr ac a gefnogwyd gan Hafal, Bipolar UK a’r Sefydliad Iechyd Meddwl – wedi ei ddathlu mewn digwyddiad yn y Senedd.