Hafal yn ennill cyllid gan y Loteri Fawr er mwyn datblygu Canolfan Adferiad

Mae Hafal wedi ennill cyllid gan y Loteri Fawr er mwyn datblygu Canolfan Adferiad arloesol newydd a fydd yn cynnig cymorth i gleifion mewnol a thriniaeth i bobl sydd ag afiechyd meddwl difrifol. Bydd cyllid “Arloesedd” y Loteri yn caniatáu i Hafal i gyflogi Swyddog Datblygu er mwyn bwrw ymlaen â’r fenter.