Galw am fwy o fynediad at therapïau siarad

Roedd Aviva wedi cyhoeddi canfyddiadau ei arolwg “Health of the Nation 2012” yn ddiweddar – astudiaeth gynhwysfawr o farn Meddygon Teulu ar iechyd meddwl a chorfforol y DU