Lansio Ymchwiliad i Ddyfodol Gwasanaethau Iechyd Meddwl

Mae’r Sefydliad Iechyd Meddwl yn cynnal Ymchwiliad sylweddol i mewn i ddyfodol gwasanaethau iechyd meddwl ar draws y DU, gan edrych 20-30 mlynedd ymlaen i’r dyfodol a gwyntyllu pa fath o ofal a chymorth iechyd meddwl y bydd angen arnom a sut y mae modd i ni eu sicrhau.

Lansio Canllaw Newydd i Fyfyrwyr

Mae Canolfan Ddysgu Genedlaethol Hafal wedi lansio canllaw newydd ar gyfer myfyrwyr sydd yn seiliedig ar brofiadau mwy na 1000 o bobl sydd ag afiechyd meddwl difrifol a’u gofalwyr ac mae wedi ei baratoi fel rhan o fenter arloesol sydd wedi ei hariannu gan Comic Relief.