Mark Drakeford AC yn gwrando ar ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yn Sain Ffagan

Yn nigwyddiad Golau! Camera! EWCH! yng Nghaerdydd heddiw, roedd yr Aelod Cynulliad lleol Mark Drakeford – sydd hefyd yn Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a lansiodd yr ymgyrch ym mis Mai – wedi cwrdd â defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr er mwyn siarad am eu profiadau a’u gobeithion am wasanaethau iechyd meddwl.