Shelley yn siarad am bwysigrwydd bod yn hyderus

“Chi yw’r person sydd yn cadw’r person yna mewn swydd – yn y pendraw felly, mae’n rhaid iddynt wrando arnoch.” Dyma gyngor y defnyddiwr gwasanaeth Shelley o Sir Fflint a fu’n siarad yn y stiwdio heddiw am bwysigrwydd adeiladu hyder er mwyn siarad yn agored gyda gweithwyr iechyd proffesiynol a gofyn am wasanaethau: