Cerdyn Cadwa’n Ddiogel Cymru yn cael ei gyflwyno

Mae Heddlu De Cymru, Gwasanaethau Anabledd Dysgu a Mencap Cymru, wedi dod ynghyd i ddatblygu Cynllun Cerdyn Cadwa’n Ddiogel i unrhyw un yn Ne Cymru sydd ag anabledd dysgu neu anghenion iechyd meddwl neu gyfathrebu.

Ymchwil yn cysylltu anhwylder deubegynol gyda phroblemau iechyd corfforol

Mae anhwylder deubegynol yn cael ei gysylltu gyda chyfraddau uwch o afiechyd corfforol, a hynny yn ôl astudiaeth newydd gan y tîm Bipolar Disorder Research Network, sydd yn cynnwys yr Athro Nick Craddock o’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl, yr Athro Ian Jones a Dr Liz Forty.

Hafal yn lansio canllaw newydd ar driniaethau ar gyfer afiechyd meddwl difrifol

Fel rhan o’i hymgyrch i hyrwyddo dewis ac ansawdd mewn triniaethau ar gyfer afiechyd meddwl, mae’r elusen iechyd meddwl Gymreig Hafal wedi lansio canllaw newydd ar driniaethau sydd wedi ei ddylunio er mwyn rhoi gwybodaeth allweddol i ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr ar therapïau seicolegol a meddyginiaethau.