RCGP yn addo gwneud iechyd meddwl ieuenctid yn flaenoriaeth

Yn gynharach yr wythnos hon, roedd y Royal College of GPs (RCGP) wedi rhybuddio bod yna gynnydd wedi bod ers y dirwasgiad yn y nifer o bobl ifanc sydd â phroblemau iechyd meddwl – ac nad yw meddygon yn derbyn yr hyfforddiant cywir er mwyn adnabod a thrin y problemau hynny.