Cyfnodolyn Gwanwyn 2014

Mae ein cyfnodolyn ar gyfer Gwanwyn 2014 ar gael nawr ac mae’r rhifyn arbennig hwn yn canolbwyntio ar driniaethau drwy drafod meddyginiaethau a therapïau seicolegol. Ewch i fwrw golwg ar y cyfnodolyn am wybodaeth ar:

Rhowch mwy o gymorth i bobl ag afiechyd meddwl fel bod modd iddynt aros yn eu swyddi

Mae’r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) wedi cyhoeddi adroddiad newydd sydd yn honni bod materion iechyd meddwl yn costio £70 biliwn bob blwyddyn i’r DU, tua 4.5% o’r GDP, a hynny mewn cynhyrchiant sydd wedi ei golli yn y gweithle, taliadau budd-dal a gwariant ar ofal iechyd. Mae angen i gyflogwyr a’r system iechyd i fabwysiadu polisïau ac arferion gwell er mwyn helpu pobl gyda phroblemau iechyd meddwl i fynd yn ôl i’r gwaith, yn ôl adroddiad gan yr OECD

persbectif fferyllydd yr athro stephen bazire

Mae’r Athro Stephen Bazire yn Fferyllydd Ymgynghorol, Ymddiriedolaeth Sefydledig Gwasanaeth Iechyd Gwladol Norfolk a Suffolk; Athro Anrhydeddus, Ysgol Fferylliaeth, Prifysgol Dwyrain Anglia, a chafodd ei wneud yn Gymrawd o Gymdeithas Fferylliaeth Frenhinol Prydain Fawr ym 2006.

Nodyn Briffio Hafal ar y Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)

Mae Hafal wedi paratoi nodyn briffio polisi i Aelodau Cynulliad ei ystyried wrth iddynt ddadlau y Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yr wythnos hon. Mae’r nodyn briffio yn amlygu nifer o welliannau sydd angen eu gwneud i’r Bil a gyflwynwyd gan Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol, fis Ionawr diwethaf.