Pwyllgor Tŷ’r Arglwyddi yn dweud bod y Ddeddf Galluedd Meddyliol yn methu

Mae adroddiad ymchwil gan Dŷ’r Arglwyddi, sydd wedi ei gyhoeddi heddiw, yn awgrymu bod oedolion sydd yn agored i niwed yn cael eu methu gan y Ddeddf Galluedd Meddyliol, er bod y cyfreithiau wedi eu dylunio i’w hamddiffyn a’u hymrymuso. Mae’r adroddiad yn canfod nad yw gweithwyr cymdeithasol, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ac eraill sydd yn ymwneud â gofalu am oedolion sydd yn agored i niwed, yn ymwybodol o’r Ddeddf Galluedd Meddyliol ac o’r herwydd yn methu ei gweithredu.

Gwasanaethau iechyd meddwl i bobl ifanc yng Nghymru “mewn argyfwng” yn ôl arbenigwr

Mae ymchwiliad gan BBC Wales wedi canfod fod pobl ifanc sydd ag afiechyd meddwl yn aml yn gorfod straffaglu heb y gefnogaeth briodol. Dywedodd un arbenigwr mai dim ond hanner y staff sydd angen sydd yn gweithio mewn Gwasanaethau iechyd Meddwl i Blant a’r Glasoed (CAMHS): dywedodd Dr Elspeth Webb, sydd yn ymchwilio iechyd plant ym Mhrifysgol Caerdydd, bod gwasanaethau ar draws Cymru yn cael eu darparu gyda lefelau staff sydd rhwng 20% a 40% o’r lefelau staffio argymelledig.