Defnyddwyr Gwasanaeth Hafal yn rhannu eu profiadau gyda’r Gweinidog Iechyd

Mae adroddiad sydd wedi ei gyhoeddi heddiw yn asesu’r cynnydd sydd wedi ei wneud hyd yma o ran cyflawni’r amcanion sydd yn Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010. Lansiwyd yr adroddiad mewn digwyddiad yng Nghaerdydd gan y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford; mynychwyd y lansiad gan nifer o ddefnyddwyr gwasanaeth Hafal a fu’n siarad gyda’r Gweinidog am eu profiad o wasanaethau iechyd meddwl a chynllunio gofal a thriniaeth.