Caffael ar y Corfforol! yn ysbrydoli grŵp cerdded yn Rhondda Cynon Taf

Roedd yr ymgyrch genedlaethol, Caffael ar y Corfforol!, wedi cyrraedd Rhondda Cynon Taf heddiw gyda digwyddiad yn Aberdâr. Roedd gwesteion wedi derbyn y cyfle i dderbyn archwiliad corfforol yn y Ganolfan Iechyd Mudol, cymryd rhan mewn ymarferion cadw’n heini a mwynhau cinio iachus.

‘Mental Health Today Wales’ yn datgelu mai Vaughan Gething fydd y siaradwr gwadd

Mae’r gynhadledd gofal iechyd blaenllaw, sef Mental Health Today Wales, yn cael ei chynnal ar Fai’r 20fed yng Nghaerdydd ac yn dwyn ynghyd cynulleidfa sydd yn cynnwys gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, academyddion, defnyddwyr gwasanaeth ac elusennau iechyd meddwl er mwyn mynd i’r afael â’r materion o iechyd meddwl a thlodi.

A ydych chi yn barod i ‘Caffael ar y Corfforol’ gyda’n hymgyrch newydd?

Mae ein hymgyrch Caffael ar y Corfforol! ar fin cael ei lansio! Fel pobl sydd ag afiechyd meddwl a’u gofalwyr yng Nghymru, rydym yn bryderus bod ein hiechyd corfforol yn cael ei esgeuluso. Mae ein hymgyrch Caffael ar y Corfforol! yn gosod her – i ni ein hunain ac i’n darparwyr gwasanaeth – i wella ein hiechyd corfforol mewn modd radical.