Gofalwyr angen gofalu am eu hunain!

Un o amcanion ymgyrch “Caffael ar y Corfforol” Hafal Torfaen yr haf hwn yw gweithio gyda gofalwyr ar gynnal a gwella eu hiechyd corfforol – gan fod gofalu yn medru cael effaith negatif ar eu lles.

Digwyddiad Blaenau Gwent yn dangos y buddion iechyd a ddaw o wneud Tai Chi

“Fy nghyngor i ar gyfer unrhyw un sydd yn weddol hyblyg, pa bynnag yw eich oedran, yw rhoi cynnig ar Tai Chi,” dywedodd Paula-Louise Webb, defnyddiwr gwasanaeth yn Hafal Blaenau Gwent. “Mae’n hawdd iawn i ddechrau Tai Chi, ac unwaith i chi ddechrau, byddwch wir yn mwynhau’r profiad.”

Caerffili yn Mynd yn Gorfforol Bob Dydd Gwener!

Heddiw, bydd yr ymgyrch Caffael ar y Corfforol! yn cyrraedd Caerffili mewn digwyddiad sydd yn cynnwys ‘smoothie bike’, sesiynau sy’n rhoi blas ar gadw’n heini a dawnsio ynghyd â cherddoriaeth gan y grŵp Hyderus.