Newyddion gan Hafal

Yn dilyn adolygiad dros y chwe mis diwethaf, mae Hafal yn gwneud newidiadau er mwyn paratoi ar gyfer ehangu gweithgareddau’r elusen sydd yn cynnwys datblygu Canolfan Adferiad Cenedlaethol yn trin cleifion mewnol.

Roedd hi’n DDIWRNOD MAWR yn Abertawe heddiw

Heddiw oedd yr UN MAWR: roedd mwy na 200 o ddefnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol wedi dod oddi ar draws De Cymru i fod yn gorfforol yn Niwrnod Iechyd Corfforol Blynyddol Hafal yng Nghanolfan Chwaraeon Prifysgol Abertawe. Eleni, roedd y digwyddiad yn rhan o ymgyrch sydd yn cael ei chynnal dros yr haf ac yn cael ei harwain gan ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr, sef Caffael ar y Corfforol! sydd yn cael ei chefnogi gan Hafal, Bipolar UK, y Sefydliad Iechyd Meddwl a Diverse Cymru.