Her Ynys Môn: CERDDWCH FILLTIR

Caffael ar y Corfforol! heddiw yn Ynys Môn, roedd y sawl a fynychodd wedi cael y cyfle i GERDDED MILLTIR ar draws cefn gwald, a hynny mewn ymdrech i ysbrydoli pobl i ymgymryd â’r arfer yn rheolaidd.

Conwy’n troi’n gorfforol – ac yn egsotig!

Roedd Caffael ar y Corfforol! wedi cyrraedd Conwy heddiw gyda digwyddiad ym Mae Colwyn a oedd yn cynnwys cerdded ar hyd y promenâd, sesiynau Tai Chi ac arddangosfeydd ar sut i fwyta’n iach.