#CaffaelaryCorfforol Sir Benfro: Mae rhywbeth yn bosib ar ôl dringo!

Pan ddaw hi at ddringo creigiau, nid oes unman gwell na Sir Benfro – ac felly, mae gweithgareddau Caffael ar y Corfforol! wedi cynnwys digon o gyfleoedd i gyrraedd uchelfannau newydd. Yn gynharach yn y flwyddyn, roedd Steve a Toby o Fenter Adnoddau Hafal Dinbych-y-pysgod wedi abseilio i lawr Castell Penfro ar ran elusennau (gwyliwch y fideo yma.) Ac yn y digwyddiad heddiw, roedd ymwelwyr wedi cael cyfle i fynd i’r afael â wal ddringo.

#CaffaelaryCorfforol: Defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr Sir Gaerfyrddin yn mynd i’r gampfa

Roedd yr ymgyrch Caffael ar y Corfforol! wedi cyrraedd Sir Gaerfyrddin heddiw mewn digwyddiad a gefnogwyd gan Lysgennad Tîm Pêl-droed Dinas Abertawe Lee Trundle a chwaraewyr o’r tîm cyntaf. Roedd ymwelwyr wedi cael y cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau “Go Sport”, elwa o gyngor gan arddangosfeydd bwyta’n iachus a manteisio ar archwiliadau iechyd allweddol yn y ganolfan iechyd mudol.