Hafal yn lansio canllaw newydd ar driniaethau ar gyfer afiechyd meddwl difrifol

Fel rhan o’i hymgyrch i hyrwyddo dewis ac ansawdd mewn triniaethau ar gyfer afiechyd meddwl, mae’r elusen iechyd meddwl Gymreig Hafal wedi lansio canllaw newydd ar driniaethau sydd wedi ei ddylunio er mwyn rhoi gwybodaeth allweddol i ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr ar therapïau seicolegol a meddyginiaethau.

Ymgyrch Caffael ar y Corfforol! 2014 yn cyrraedd uchafbwynt mewn digwyddiad yng Nghaerdydd heddiw

Roedd Caffael ar y Corfforol! – sef ymgyrch genedlaethol 2014 a arweiniwyd gan ddefnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl a gofalwyr – wedi cyrraedd uchafbwynt heddiw mewn digwyddiad yn Sain Ffagan ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd. Roedd Mark Drakeford AC a Kevin Brennan AS wedi mynychu’r digwyddiad yn ogystal â defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr o Gymru benbaladr ac roedd yn cynnwys lansiad