Ymchwil yn cysylltu anhwylder deubegynol gyda phroblemau iechyd corfforol

Mae anhwylder deubegynol yn cael ei gysylltu gyda chyfraddau uwch o afiechyd corfforol, a hynny yn ôl astudiaeth newydd gan y tîm Bipolar Disorder Research Network, sydd yn cynnwys yr Athro Nick Craddock o’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl, yr Athro Ian Jones a Dr Liz Forty.