Cerdyn Cadwa’n Ddiogel Cymru yn cael ei gyflwyno

Mae Heddlu De Cymru, Gwasanaethau Anabledd Dysgu a Mencap Cymru, wedi dod ynghyd i ddatblygu Cynllun Cerdyn Cadwa’n Ddiogel i unrhyw un yn Ne Cymru sydd ag anabledd dysgu neu anghenion iechyd meddwl neu gyfathrebu.