CGIM yn cynnal Diwrnod Iechyd i Ddynion ar 5ed Mai

Mae’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer iechyd meddwl (CGIM) yn gwahodd aelodau o’r cyhoedd i Stadiwm Liberty, Abertawe ar y 5ed o Fai ar gyfer diwrnod o “weithgareddau gwrywaidd” er mwyn a fydd yn helpu dynion i – yn gorfforol ac yn feddyliol.