ASau yn mynychu lansiad Wythnos Gofalwyr yn y Senedd

Roedd mwy na 100 o Aelodau Seneddol o bob plaid wedi mynychu lansiad Wythnos Gofalwyr yn y Senedd yr wythnos hon er mwyn dangos eu cefnogaeth i ofalwyr. Roeddynt wedi treulio amser yn siarad ac yn gwrando ar brofiad personol gofalwyr o ofalu, yr hyn y mae gofalu yn golygu iddynt yn ddyddiol a sut y mae hyn wedi effeithio ar eu bywydau.