Samariaid yn lansio llinell gymorth newydd yn y DU sydd am ddim

O’r wythnos hon ymlaen, mae galwadau ffôn i’r Samariaid, sef y brif elusen yn y DU sydd yn ceisio lleihau cyfraddau hunan-laddiad, yn rhad ac am ddim. Bydd y rhif newydd, sydd am ddim i’w alw, yn caniatáu mwy o bobl i gael mynediad at y gwasanaeth hanfodol hwn sydd yn darparu cymorth 24 awr y dydd, bob dydd o’r flwyddyn.

EUFAMI yn cyhoeddi canlyniadau’r DU o arolwg rhyngwladol o ofalwyr

Mae EUFAMI, sef yr European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness, wedi cyhoeddi canlyniadau’r arolwg Caring for Carers (C4C) sydd yn rhoi trosolwg byd-eang a chipolwg dyfnach o brofiad gofalwyr teuluol, y baich a’r stigma y maent yn wynebu, eu hanghenion a’u hangenrheidiau yn ogystal â’u cryfderau a’u strategaethau ymdopi.