Cynllun newydd tair blynedd i wella gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru

Heddiw, cyhoeddodd Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol fod gwella gwasanaethau ar gyfer plant a phobl ifanc â phroblemau iechyd meddwl a phobl hŷn â dementia ymysg blaenoriaethau allweddol Llywodraeth Cymru ar gyfer iechyd meddwl yng Nghymru dros y tair blynedd nesaf.