£2m i gefnogi gofalwyr yng Nghymru

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Mark Drakeford wedi cyhoeddi y bydd pecyn ariannu gwerth £2m ar gael dros y ddwy flynedd nesaf i barhau i gefnogi gofalwyr.

Galwad Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru i ofalwyr: rydym am glywed eich barn!

Ydych chi’n ofalwr? Mae Ymddireidolaeth Gofalwyr Cymru am glywed eich barn! Yn y cyfnod cyn etholiad y Cynulliad Cenedlaethol ar gyfer Cymru ym mis Mai 2016, mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn galw ar bleidiau gwleidyddol i adeiladu ‘Cymru Ofalus’ er mwyn hyrwyddo, amddiffyn a chynadbod yr holl ofalwyr.