Ysgol y Gyfraith Caerdydd yn cynnal cynhadledd ‘Iechyd Meddwl Anabledd Dysgu a Gofal’ ar y cyd gyda’r elusen iechyd meddwl Hafal

Mae Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Prifysgol Caerdydd yn cynnal cynhadledd ar y 24an o Fehefin yn y Future Inn, Bae Caerdydd, ac yn gwyntyllu “Iechyd Meddwl, Anabledd Dysgu a Gofal Cymdeithasol: Amddiffyn hawliau dynol yn yr argyfwng o gyni cyllidol”. Mae’r gynhadledd yn cael ei chefnogi gan yr elusen iechyd meddwl Gymreig sy’n cael ei harwain gan gleifion, Hafal.