Sefydliad Polisi Arian ac iechyd Meddwl yn datgelu chwe math o wario argyfwng

Heddiw, mae’r Sefydliad Polisi Arian ac Iechyd Meddwl yn lansio ei fenter bolisi sylweddol gyntaf, In Control. Mae’r elusen, a sefydlwyd gan Martin Lewis, yn nawr yn mynd i gychwyn ymgynghoriad manwl a fydd yn dwyn ynghyd y gwasanaethau ariannol a’r diwydiannau manwerthu er mwyn canfod ffyrdd gwell i gynorthwyo pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl i reoleiddio eu gwariant.