“Mae angen i ni siarad Cymru”: Clymblaid Newydd yn lansio adroddiad yn galw am well mynediad at therapïau seicolegol

Mae clymblaid newydd o elusennau iechyd meddwl, sefydliadau proffesiynol a darparwyr gwasanaethau yng Nghymru yn dweud bod cleifion angen gwell mynediad i therapïau seicolegol. Tra’n cydnabod buddsoddiad diweddar Llywodraeth Cymru yn y maes hwn, mae’r glymblaid ‘Mae angen i ni siarad (Cymru)’ yn pryderu bod gormod o bobl yn dal i aros yn rhy hir i gael mynediad at therapïau seicolegol ac ddim yn cael digon o ddewis dros y math, amseriad a lleoliad y math yma o driniaeth.