Cyfleusterau seiciatrig newydd i Wrecsam

Cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd, Edwina Hart AC, hwb ariannol o £21 miliwn i ariannu dwy uned seiciatrig o’r radd flaenaf yn Ysbyty Maelor Wrecsam…